Cennik 2022/2023

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu składa sie z czesnego oraz opłaty za wyżywienie wg wyznaczonej stawki dziennej.

- Czesne: 430 zł/m-c płatne jest TYLKO przez 10 m-cy od września do czerwca!

   W okresie wakacyjnym NIE POBIERAMY CZESNEGO, jedynie opłatę za wyżywienie.

- Opłata za wyżywienie: 9,00 zł / dzień (obiad+podwieczorek). Śniadanie przynoszone jest przez dzieci z domu i spożywane w przedszkolu.

- Opłata wpisowa: 350 zł - opłata jednorazowa i bezzwrotna po upływie 30 dni od momentu zapisu i lub/wpłynięcia wpłaty, przeznaczona na potrzeby przedszkola. Nie uregulowanie opłaty wpisowej równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

W przypadku zapisu drugiego i kolejnego dziecka (dot.rodzeństwa) przysługuje 10% zniżki.

Zniżki nie łączą się, istnieje możliwość skorzystania tylko z jednej zniżki.

 

W cenie czesnego zawarta jest opłata za:

- 16h-20h j.angielskiego tygodniowo

- rytmikę i tańce 

 -gimnastykę korekcyjna 

- gimnastykę rozwijająca 

- zajęcia z logopedą

- opieka psychologa

- zajęcia z Terapi ręki

- wprowadzenie do czytania metoda "Od imienną"

- zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

 

Dane do przelewu:

The Oxford Centre Katarzyna Kasprzycka

m bank 04 1140 2004 0000 3402 7502 6620