O nas

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Anglojęzyczny The Oxford Kids powstały z myślą o "dwujęzycznych" dzieciach.

Postanowiliśmy uczyć języka angielskiego już najmłodszych naszych milusińskich, a żłobkowy program nauki j. angielskiego nazwaliśmy Oxford Kids Early Learning. 

Jest to program zaznajamiający dzieci z językiem obcym już od najmłodszych lat i polega głównie na nauce poprzez ruch, zabawę, śpiew i muzykę.

Zajęcia prowadzone w przedszkolu, prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych, kompetentnych i życzliwych nauczycieli języka angielskiego oraz nauczycielki wychowania przedszkolnego, a w żłobku przez wkwalifikowane opiekunki żłobkowe. 

Zapewniamy dobrze zorganizowane, ciekawe zajęcia prowadzone aktywizującymi metodami nauczania w bardzo komfortowych warunkach.

Nasze mocne strony:

 • Tworzymy zespół ludzi, dla których dobro dziecka jest najważniejsze
 • Pragniemy, aby dziecko w naturalny sposób poznawało język obcy
 • Zapewniamy naukę i rozwój w małych grupach i komfortowych warunkach
 • Zabawa i nauka poprzez wszystkie zmysły to motto naszych zajęć, podczas których dzieci również tańczą, śpiewają i malują
 • Dbamy o wszechstronny rozwój i kładziemy duży nacisk na rozwijanie twórczej postawy dziecka
 • Umożliwiamy dzieciom aktywne działanie i samorealizację poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach ruchowych i intelektualnych
 • Traktujemy każde dziecko podmiotowo
 • Zapewniamy nieodpłatną opiekę logopedy, zajęcia rytmiczne i ruchowe, gimnastykę korekcyjną i religię
 • Proponujemy dni adaptacyjne dla dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg przedszkola

Naszym celem jest, aby dzieci: 

 • były świadome tego, co się z nimi dzieje
 • były świadome własnych praw
 • miały poczucie własnej wartości
 • były zaradne w różnych sytuacjach
 • potrafiły zauważać i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne
 • miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań
 • były otwarte na instrukcje lub pomoc
 • były samodzielne w radzeniu sobie z problemami umiały pracować zespołowo i dzielić się zadaniami
 • były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsewkencje swoich decyzji
 • miały jasność co do zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać