Cennik 2022/2023

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku składa sie z czesnego oraz opłaty za wyżywienie wg wyznaczonej stawki dziennej.

Czesne: 610,00 zł/ m-c  (pobyt w żłobku od 6:30-17:00) 

UWAGA!!! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA 400+ -co miesięcznej dopłaty z ZUS, dofinansowanie odliczne jest opłaty za czesne

- Opłata za wyżywienie: 9,00 zł / dzień (obiad+podwieczorek). Śniadanie przynoszone jest przez dzieci z domu i spożywane w żłobku.

- Opłata wpisowa: 350 zł - opłata jednorazowa i bezzwrotna po upływie 30 dni od momentu zapisu i lub/wpłynięcia wpłaty, przeznaczona na potrzeby żłobka. Nie uregulowanie opłaty wpisowej

równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w żłobku.

Osoby zamieszkałe w gminie Goleszów i Zebrzydowice mogą skorzystać z bonu żłobkowego. 

Dodatkowe informacje na stronie: goleszow.pl

Dodatkowe informacje na stronie: GOPS  

W przypadku zapisu drugiego i kolejnego dziecka (dot.rodzeństwa) przysługuje 10% zniżki.

Zniżki nie łączą się, istnieje możliwość skorzystania tylko z jednej zniżki.

WAŻNE:

Pieluchy, mokre chusteczki - nie są wliczone w cenę.

Dzieci kontynuujące edukacje w naszym przedszkolu po ukończeniu żłobka, nie wpłacają wpisowego w przedszkolu.

Dane do przelewu:

The Oxford Centre Katarzyna Kasprzycka

m bank 17 1140 2004 0000 3602 5387 8639