Projekt UE Planeta Maluchów

 

Planeta maluchów

 

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

Wartość projektu: 190 858,73 zł

Dofinansowanie: 167 955,68zł

Dofinasowanie z UE: 162 229,92

Celem głównym projektu jest zapewnienie równości szans płci na każdym etapie rozwoju zawodowego oraz prawa do godzenia życia zawodowego i prywatnego, a tym samym zatrudnienie, powrót do zatrudnienia lub utrzymanie zatrudnienia 8 osobom (7K, 1M) pełniącym funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia zamieszkującym Cieszyn i okolice (powiat cieszyński – gminy: Cieszyn, Ustroń, Wisła, Skoczów, Strumień, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice) dzięki realizacji projektu w okresie od 2.09.2019 do 13.09.2020 i zapewnieniu miejsca opieki nad dzieckiem w okresie od 16.09.2019 do 13.09.2020.

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

1/ Dostosowanie infrastruktury i przygotowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;

2/Świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 objętych opieką w ramach projektu;