Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole The Oxford Kids działa od 2009 roku, jesteśmy pierwszą placówką w regionie, która prowadzi zajęcia anglojęzyczne w takim wymiarze godzin oraz formie.

Staramy się, aby nasze doświadczenie dawało możliwość już od najmłodszych lat, na zdobycie umiejętności językowych i ich wykorzystanie w praktyce przez dzieci. 

Organem prowadzącym naszej placówki jest Centrum Edukacyjne The Oxford Centre, które posiada ponad 20-letnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych, a w szczególności języka angielskiego, gdzie można kontynuować naukę po zakończeniu edukacji przedszkolnej.

Jeśli chodzi o zajęcia realizowane w naszym Przedszkolu, w ramach obowiązkowych zajęć zapewniamy naukę w dwóch blokach:

- blok polskojęzyczny: skierowany jest do dzieci 4,5,6-letnich, które uczestniczą w obowiązkowych porannych zajęciach polskojęzycznych trwających 30-40 min. w zależności od wieku, a nastepnie w popłudniowych zajęciach utrwalających, w trakcie, których utrwalany jest materiał zrealizowany w godzinach porannych. Popołudnie to również czas na pracę indywidualną dziecka z nauczycielem wychowawcą. W trakcie trwania bloku polskojęzycznego dzieci uczestniczą w zajęciach przygotowujących je do podjęcia nauki szkolnej i realizują nową podstawę programową określoną przez MEN.

- blok anglojęzyczny: skierowany jest dla wszystkich grup wiekowych, trwa 4 h dziennie (16-20 h tygodniowo) - wówczas to, do dzieci nauczyciel anglista mówi w języku angielskim.  Zajęcia anglojęzyczne nie są lekcją w ramach zajęć dodatkowych, jak w innych przedszkolach, ale obejmują intensywną naukę języka angielskiego. W trakcie tych zajęć nauczyciel prowadzi zajęcia artystyczne, gimnastyczne, twórcze, plastyczne, słuchanie bajek, czy też naukę liczenia i logicznego myślenia. Język angielski towarzyszy przedszkolakom również podczas posiłków,higieny, mycia zębów jak i zabaw plenerowych, co powoduje bardzo szybkie przyswajanie poprawnej wymowy, akcentu i intonacji.

Kadra nauczycielska naszego przedszkola to dyplomowani nauczyciele języka angielskiego z pełnymi kwalifakcjami do wykonywanego zawodu, posiadający doświadczenie w pracy z małymi dziećmi oraz wysoko wykwalifikowani,dyplomowani i mianowani nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Jesteśmy placówką przyjazną alergikom, na życzenie rodziców oraz zaleceń lekarskich, dostosowujemy posiłki do potrzeb dzieci z alergiami pokarmowymi.

Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids wpisane jest do rejestru placówek edukacyjnych MENiS w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Cieszyna pod numerem 11/08.