Zajęcia anglojęzyczne

Zajęcia anglojęzyczne to blok zajęć trwający 4h dziennie.


Oczywiście nie jest to trwająca cztery godziny lekcja, a blok anglojęzyczny, na który składa się tak zwany Intensive English, oraz wszystkie inne czynności takie jak zabawa, higiena czy spożywanie posiłków.

Tak więc angielski jako taki, nie jest odizolowany od innych zajęć, ale dzieci są niejako „zanurzone” w języku i traktują go jako coś naturalnego. Język obcy został w pełni zintegrowany z innymi aktywnościami, z całym planem dnia przedszkola, dzięki czemu dziecko nie odczuwa podziału na lekcje czy zajęcia.

Blok anglojęzyczny jest prowadzony przez anglistów, bądź nauczycieli wychowania przedszkolnego, z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego.

Wyznajemy zasadę jeden nauczyciel- jeden język. Jest to doskonała metoda stosowana w rodzinach dwujęzycznych (w których ojciec i matka są naturalnymi użytkownikami różnych języków)- jedna osoba- jeden język. Polega ona na tym, że każdy z rodziców- niezależnie od sytuacji -porozumiewa się z dzieckiem w swoim języku ojczystym. Przeciwdziała tym samym mieszaniu się języków w jednej rozmowie, daje również dziecku wzór wymowy i poprawnego budowania wypowiedzi w danym języku. Angliści porozumiewają się z dziećmi w języku obcym, zapewnia to najbardziej intensywny kontakt dzieci z językiem.

Podobieństwo środowiska przedszkola anglojęzycznego do środowiska domu dwujęzycznego potwierdza również fakt używania przez nasze przedszkolaki tak zwanegocode switching- strategii, polegającej na wtrącaniu słów/wyrażeń w języku obcym w zdania produkowane w języku ojczystym i odwrotnie. Często spotykamy się w swej pracy z pytaniami „Miss, a mogę ten blue?” czy „Mogę go to the bathroom?”. Zdarza się również, że dzieci na pytania w języku angielskim, odpowiadają poprawnie, lecz po polsku: „Where are you going?” „Do stolika”.