Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe oferowane przez nasze przedszkole są bardzo różnorodne i rozwijające, a część z nich jest nieodpłatna.

ZAJĘCIA NIEODPŁATNE WLICZONE W CENĘ CZESNEGO:

- religia 

- rytmika 

 -gimnastyka korekcyjna 

- gimnastyka rozwijająca 

- zajęcia z logopedą

- opieka psychologa

- terapia ręki

- wprowadzenie do czytania metoda "Od imienną"

- zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

 

ZAJĘCIA ODPŁATNE:

- plastyka 

- zajęcia ruchowe rozwijająco-taneczne 

- Lego WeDo